Korporativne kulture

Korporativne kulture

Naša vizija:
Biti vodeća svjetska fabrika inteligentne opreme.

Naša misija:
Proizvodnja inteligentne opreme međunarodnog kvaliteta, vodeća prehrambena industrija Kine da se razvija na zdrav i uredan način.

Koncept razvoja
Usmjeren na kupca.striver based.

Korporativna kultura (2)

Korporativna kultura (2)

Korporativna kultura (2)

Korporativna kultura (2)

Korporativna kultura (2)

Korporativna kultura (2)